Artem Shumov

Photo: Polina Tverdaya
Retouch: Alexey Dyatlov