L’Officiel

Photo: Timofey Kolesnikov
Retouch: Alexey Dyatlov