Sugar Free

Photo: Timofey Kolesnikov
Retouching: Anastasia Derzhavina