Ilya Popov for Sobaka.ru

Ilya Popov – co-author cartoon series “Smeshariki” and CEO of cartoon studio “Riki” for Sobaka.ru magazine

Photo: Natalya Skvortsova
3D-modeling: Konstantin Tsvetkov

Contact Us

Close